MuzFm.TV » Тексты песен » Sanat Jalilov - Bobo matni

Sanat Jalilov - Bobo matni

E dilamba zan bobo, e jonamba zan bobo,
Ibi, dilamba zan bobo, ibi jonamba zan bobo.
E larzon-larzon bobo, e jumon-jumon bobo,
Ibi larzon-larzon bobo, ibi jumon-jumon bobo.

E dilamba zan bobo, e jonamba zan bobo,
E dilamba zan bobo, e jonamba zan bobo.
E larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo,
E larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo.

E yak budast, yak nabudast,
Yak bobo kayfi budast, yak bobo kayfi budast.
Rishash daroz mo’yash safet,
Ba sarash du qalpoq, ba sarash du qalpoq.

E yak budast, yak nabudast,
Yak bobo kayfi budast, yak bobo kayfi budast.
Rishash saret mo’yash daroz,
Ba sarash du qalpoq, ba sarash du qalpoq.

E boboya xudash xoro’z boz,
Xuro’zash but qad daroz.
Xuro’z, xuro’z dilangi,
Zotash zoti kulangi.

E jonamba zan bobo, e dilamba zan bobo,
Ibi jonamba zan bobo, e dilamba zan bobo.
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo,
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo.

Boboya hudash xiro’z boz,
Xuro’zash bud qand daroz.
Xuro’z, xuro’z dilangi,
Zotash zoti ko’langi.

Isto, isto, isto, isto e,
Kampira doshta isto,
Isto, isto, isto, isto e,
Kampira doshta isto.
Daraxt poʼshida isto, kampira doshta isto,
Daraxt poʼshida isto, kampira doshta isto.

E dilamba zan bobo, e jonamba zan bobo,
E dilamba zan bobo, e jonamba zan bobo.
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo,
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo.

E boboya xudash xu’ro’z boz,
Xoʼro’zash but qad daroz.
Xoʼro’z, xoʼro’z dilangi,
Zotash zoti kulangi.

E xoʼro’z nomeyda pistas,
E mazada to shikastas.
E asta, asta, asta,
Xoʼro’z kalon shudastda.

E dilamba zan bobo, e jonamba zan bobo,
Ana dilamba zan bobo, jonamba zan bobo.
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo,
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo.

E larzon, larzon, larzon, larzon,
Jumon-jumon bobo.
Larzon, larzon, larzon, larzon,
Jumon-jumon bobo.
Larzon, larzon, larzon, larzon,
Jumon-jumon bobo.
Ibi, jumon-jumon, larzon,
Larzon-larzon bobo.

E jonamba zan bobo, e dilamba zan bobo,
Ibi jonamba zan bobo, e dilamba zan bobo.
Larzon-larzon bobo, jumon-jumon bobo,
Larzon-larzon bobo, jumon jumon bobo. (x2)